Konsultāciju uzņēmuma First In logotips

Pievienots: 01 augustā 2016
Uzdevums: izstrādāt logotipu un korporatīvo stilu konsultāciju uzņēmumam, kuras galvenais birojs atrodas Rīgā un pārstāvniecība Maskavā.
Apraksts: Galvenais uzņēmuma First In vēstījums – partnerība starp Austrumiem un Rietumiem, kas apvieno cilvēkus un uzņēmējdarbību, cenšoties uzlabot ne tikai finanšu, bet arī morālo un ētisko aspektu.

Galvenais First In birojs atrodas Latvijā, Rīgā, ar pārstāvniecību Maskavā.

Par klientu: First In — profesionāļu komanda, kurai ir laba reputācija un bagāta pieredze daudzos tirgus segmentos: iekārtu piegāde, ražošanas tehnoloģijas, finanses, nekustamais īpašums un juridiskie pakalpojumi.