Aidentika uzņēmumam Capital Property

Pievienots: 23 maijā 2017
Uzdevums: izstrādāt divus vizītkaršu un divus veidlapu variantus uzņēmumam Capital Property
Apraksts: Mūsu uzdevums bija izstrādāt vairākus vizītkaršu veidus uzņēmuma Capital Property augstākajai vadībai un visiem pārējiem uzņēmuma darbiniekiem.

Augstākās vadības vizītkaršu variants izgatavošanā ir dārgāks, jo tad tiek plānots izmantot iespiešanas tehniku. Tā kā šī nianse tika ņemta vērā, tad vizītkartes ir vienpusējas.

Visiem pārējiem darbiniekiem mēs izstrādājām ne mazāk efektīvas vizītkartes, kas izgatavotas klasikā divpusējā iespiešanas tehnikā.

Par klientu: Uzņēmums Capital Property veic darījumus ar nekustamo īpašumu Latvijā un sniedz konsultācijas visos sadarbības posmos.